Middel 1

sportkliko

De sportkliko is een ‘echte’ kliko is gevuld met spelkaarten en materialen om simpele spelletjes te spelen met kinderen van groep één tot en met acht. De Sportkliko bevordert en verbetert  samenspelen, creativiteit, zelfstandigheid en plezier van bewegen.

Training

‘Anne-Maria koekkoek’, ‘Fopbal’, ‘Knuffeltikkertje’ en ‘Boomverwisselen’; ouderwetse spelletjes die haast vergeten zijn. Je vindt ze terug in de Sportkliko! Deze mag natuurlijk niet zomaar in een hoekje van de school verdwijnen. Daarom organiseren we voor de groep vrijwilligers, ouders of leerkrachten die er mee gaan werken een kleine training. Voor de oudste kinderen van school is het een goed middel om verantwoordelijkheid te leren krijgen, kinderen in beweging te zetten en te motiveren. In de Citytrainer Junior training leren ze met deze onderwerpen om te gaan.

Aanwinst

Dat de Sportkliko een aanwinst is voor scholen blijkt wel uit de enthousiaste reacties: “Kinderen komen rustiger binnen nadat ze intensief gespeeld hebben in de pauze.” En: “De kinderen willen elke dag de spelletjes leiden bij de onderbouw!” tot “Yes, de Sportkliko is er weer!

Aanmelden

Past de Sportkliko of Citytrainer Junior ook helemaal bij jouw basisschool of organisatie? Neem contact op met sportcoach Klaartje Oerlemans.

Agenda