Middel 1

sportkanjers

Sportkanjers is een programma voor kinderen die ondersteuning nodig hebben bij de ontwikkeling van de motorische vaardigheden. Het doel is dat de kinderen op leeftijdsniveau gaan bewegen. Met een klein groepje van maximaal 8 kinderen gaan we aan de slag. Door de kleine groepjes kunnen we veel persoonlijke aandacht geven en ons richten op wat het kind nodig heeft. Plezier staat bij de Sportkanjer lessen voorop!

Wat is Sportkanjers?

Sportcoach Anouk vertelt wat Sportkanjers inhoudt: “Sportkanjers is een programma voor kinderen die extra ondersteuning nodig hebben bij de motorische ontwikkeling  en of angstig zijn tijdens het bewegen. Met een klein groepje kinderen (focus op de onderbouw, groep 2 en 3) gaan we aan de slag. Het is een geweldig project, omdat de kinderen die zich normaal verschuilen achter de drukke klas en weinig aandacht krijgen, dit nu wel krijgen. Om de kinderen op de juiste manier te kunnen helpen zijn er ook samenwerkingen met verschillende fysiotherapeuten uit Breda. In een periode van 15 weken gaan we 1x in de week met de kinderen aan de slag, waar in elke les weer een ander onderdeel centraal staat.  De lessen vinden plaats onder schooltijd en in de speelzaal van de school, om de drempel voor de kinderen zo laag mogelijk te maken. Plezier staat bij de Sportkanjer lessen voorop!”

Het doel is om de kinderen met plezier op motorisch leeftijdsniveau te laten bewegen.

Werkwijze:

De groepsleerkracht selecteert samen met de  sportcoach kinderen die motorisch of sociaal emotioneel opvallen. Ook kan er gekeken worden naar de resultaten van de MQ scan. Er wordt doormiddel van een intake brief toestemming aan de ouders gevraagd. Het Sportkanjer project start met een kennismaking les om de kinderen op hun gemak te laten voelen.

Deze wordt gevolgd door het eerste meetmoment, de 4-sen test. Dan zal er 12 weken lang gewerkt worden aan verschillende onderdelen zoals: springen coördinatie, balvaardigheid, springen kracht, balanceren, klimmen en klauteren.

Tijdens een van deze lessen zal de fysiotherapeut langs komen voor extra ondersteuning en een vrijblijvend advies. In de laatste les zal er een tweede meetmoment zijn om de voortgang te bepalen. Hierna ontvangt de groepsleerklacht de evaluatierapporten per kind en is er ruimte om dit indien gewenst met de ouders te bespreken.

Aanmelden

Lijkt Sportkanjers ook iets voor jouw basisschool en wil je graag meer informatie?
Neem dan contact op met Anouk Goossens via anouk.goossens@breda-actief.nl of bel naar 06 – 27 86 27 96 

Agenda