Middel 1

gymlessen op school

Door ondersteuning te bieden aan groepsleerkrachten willen we een kwaliteitsimpuls geven aan het bewegingsonderwijs. De lessen kunnen de basis vormen van het structureel bewegen en een gezonde leefstijl. We helpen scholen om dit te realiseren door bijvoorbeeld het opstellen van een vakwerkplan of gezamenlijk, met de groepsleerkracht, de lessen bewegingsonderwijs te verzorgen. Daarnaast is het ook mogelijk om een vakdocent vanuit Breda Actief in te zetten voor het volledig verzorgen van de lessen bewegingsonderwijs.

 

Een positieve stimulans

We zijn van mening dat we het beweeggedrag van jongeren positief kunnen beïnvloeden. Een gezonde levensstijl, sociale samenhang en respect voor elkaar worden namelijk bevorderd door middel van sport- en beweegactiviteiten. We hebben daarbij als uiteindelijke doel dat de Bredase jeugd voldoet aan de landelijke beweegnorm. Maar bovenal dat het plezier in de aangeboden beweegactiviteiten leidt tot een leven lang bewegen.

Verbindende factor

Breda Actief wil verbinding maken met de sportverenigingen, zodat jeugd op een brede manier met verschillende takken van sport kennismaakt. Bovendien wordt daardoor de stap naar de vereniging kleiner.

De gymlessen en pauzes een nieuwe impuls geven

Om de gymlessen lekker afwisselend te houden hebben wij het KIDS Sport project. Dit zijn materiaalpakketten met volledig uitgewerkte leskaarten om een gevarieerde les te geven.

Naast de gymles is bewegen op het schoolplein ook erg belangrijk, zo kun je gebruik maken van de Sportkliko. Een ‘echte’ kliko gevuld met sportmaterialen en spelkaarten. Door de kliko in te zetten bevorder en stimuleer je samenspelen, creativiteit, zelfstandigheid en plezier van bewegen tijdens pauzeactiviteiten.

Heb je nog vragen over onze rol op jullie school of wat we nog meer voor jullie kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op.

 

Agenda