Middel 1

cool2bfit

In januari 2015 is er in de wijk Heuvel Cool2BFit gestart. In het schooljaar 2018-2019 wordt het Breda breed uitgezet. Het programma wil de leefstijl veranderen van kinderen met overgewicht en obesitas in de leeftijd van 8 – 13 jaar. Met een positieve benadering en natuurlijk op een gezonde manier. Dit gebeurt samen met de ouders / verzorgers en onder deskundige begeleiding van een diëtist, psycholoog, kinderfysiotherapeut en sportcoach.

Betrokkenheid ouders en gedragsverandering

Binnen het project is het belangrijk dat kinderen en ouders begeleid worden in onder andere gedragsverandering. Daarvoor krijgen zij hulp van psychologe Judith van Steenhoven, gespecialiseerd in jeugdhulpverlening: “Binnen het programma Cool2BFit zijn wij bijvoorbeeld bezig met hoe een kind zich voelt en gedraagt, hoe een kind meer zelfvertrouwen kan krijgen en hij of zij om kan gaan met pesten. De rol van ouders is onmisbaar in dit project. Wij geven ouders dan ook handvatten hoe ze duidelijke grenzen kunnen stellen en positief kunnen opvoeden. We merken dat de kinderen en ouders het fijn en leuk vinden om samen te werken aan een gezondere leefstijl.”

Sport en bewegen

Hoe kom je weer op de juiste manier in beweging als je overgewicht hebt? En waar staat het kind in haar of zijn motorische ontwikkeling? Agneta Braat en Melissa Grguric, kinderfysiotherapeuten Gezondheidscentrum Bredero draaien vanuit deze blik mee binnen het project: “In dit programma verzorgen we samen met andere disciplines dat je alles leert over gezond leven en bewegen. Dit doen we door ervoor te zorgen dat het kind op een fijne manier gaat sporten binnen een groep met andere kinderen. Wij als kinderfysiotherapeuten werken op het gebied van sport binnen Cool2BFit nauw samen met Breda Actief. Op die manier kunnen we het kind extra goed begeleiden en zorgen dat we ze super fit krijgen!”

Sportcoach Ruth Hoekstra van Breda Actief neemt de kinderen mee in haar enthousiasme en expertise op het gebied van sport en bewegen: “Wist je dat bewegen goed is voor zoveel meer dingen dan alleen afvallen? Het bevordert prestaties op school, het is een uitlaatklep, het zorgt ervoor dat je je ‘happy’ voelt en het sociale klimaat speelt ook een grote rol tijdens de ontwikkeling van het kind en nog veel meer. Om die reden is het zo ontzettend belangrijk dat er van jongs af aan een positieve ervaring is met bewegen. Als sportcoach van Breda Actief zorg ik ervoor dat de kinderen zichzelf kunnen zijn tijdens het bewegen want; Elk kind deugt. Hoe meer aandacht er voor is op jonge leeftijd, hoe meer het zich uitbetaald op latere leeftijd. Een belangrijk doel is dan ook ervoor zorgen dat elk kind zich aansluit bij een sportvereniging/sportaanbieder naar eigen keuze. Tijdens de sportlessen maak ik de koppeling naar de informatie die ze weer tijdens de kind bijeenkomsten hebben gekregen van de psycholoog, diëtist en de kinderfysiotherapeut.”

Voeding en voedingsgewoonte

Natuurlijk kan het onderdeel voeding niet ontbreken binnen het project. Ine Goos en Marlijn Mallens, diëtisten ABC-diëtistennetwerk nemen de kinderen tijdens het programma bij de hand: “Tijdens de kind en ouder bijeenkomsten van Cool2BFit komen verschillende onderwerpen aan bod op het gebied van voeding. Voor veel ouders en kinderen is de bijeenkomst over drinken de eye-opener! Wist-je-dat een kind drie kwartier moet fietsen om de 5-6 klontjes suiker uit een pakje multivitamine sap weer te verbruiken? Gemiddeld drinkt een deelnemer aan Cool2BFit 3-4 pakjes of glazen sap siroop frisdrank per dag. Het drinken van meer water en thee drinken levert dan ook meteen resultaat op. Helaas kost het veranderen van gewoonten veel tijd wat dus ook de uitdaging is binnen het project. Ook bespreken we het proeven en het aanleren van nieuwe smaken. De kinderen proeven verschillende drankjes, groenten en fruit. Water met rode kleurstof ruikt volgens de meeste dan ook naar aardbei…? Je hersenen kunnen je dus voor de gek houden en je moet iets tien keer proeven voordat je zeker kunt zeggen dat het vies smaakt.
Wat zo leuk is aan het project is dat ik als diëtist ook leer van de ouders en kinderen. Zo ken ik nu de fruitpizza als gezonde traktatie en je spaarpot in beheer geven aan je vader kan helpen om geen snoep meer te kopen van je zakgeld. Van de andere disciplines leer ik ook nog altijd nieuwe dingen. Een bewegingsactiviteit hoeft niet altijd een winnaarselement te bevatten en dat goedkoopste beloning voor een kind aandacht is van de eigen ouder, bijvoorbeeld een potje UNO of Monopoly. Misschien is dat ook wel de mooiste beloning!”

Voor meer informatie neem contact op met sportcoach  Ruth Hoekstra of bel naar 076 52 33 555.

Inhoud Cool2BFit programma

De cursus duurt in totaal anderhalf jaar en bestaat uit drie verschillende fasen.

Fase 1, intensieve fase (half jaar)
In de intensieve fase wordt in de eerste drie maanden tweemaal per week, de volgende drie maanden een maal per week, in groepsverband gesport.Tevens zijn er zeven ouder- en kindbijeenkomsten waar groepsvoorlichting en adviezen gegeven worden, maar ook individuele begeleiding plaats vindt door kinderfysiotherapeut,diëtist en psycholoog.

Fase 2, sportfase (half jaar)
In de tweede fase van de cursus komen de kinderen wekelijks bijeen op een sportschool of sportclub om gezamenlijk te sporten.

Fase 3, follow-up en coach online (1 jaar)
Na het intensieve programma van een half jaar volgt de follow-up fase. Er zijn 4 follow-ups (elke drie maanden). Tevens worden de kinderen samen met hun ouders een jaar lang, via het coach-online project, begeleid om hun aangepaste levensstijl op langere termijn vol te houden. Dat houdt in dat ze elke twee weken hun gewicht doorgeven via het beveiligde gedeelte van de website Cool2BFit. Hierop krijgen ze een reactie terug van de psycholoog.

Aan het programma kunnen maximaal 10 kinderen per keer meedoen. Aan de hand van de aanmeldingen, wordt een selectie gemaakt via de gestelde criteria. Voldoet een kind hieraan, dan kan hij/zij deelnemen aan het programma. Mocht het nou zo zijn dat het programma vol zit, dan hebben wij als tussenoplossing het beweegprogramma Fit&Joy (bij de fysiopraktijk een uur sporten onder begeleiding van de fysiotherapeut/sportinstructeur). Zo kunnen we toch iets aanbieden in de periode dat de kinderen wachten op de start van Cool2Bfit.

Agenda