Middel 1

Citytrainer junior

Waarom wachten met de cursus Citytrainer tot de jeugd 15 jaar is? Ook nu al kunnen ze hun talenten inzetten! Sinds 2018 omarmen Bredase basisscholen deze cursus om gebruik te maken van de talenten van groep 7/8 leerlingen. De kinderen die hieraan meedoen worden klaargestoomd om binnen de eigen school spelactiviteiten te organiseren en begeleiden voor leerlingen uit de onderbouw.

Cursus

De talentgerichte cursus bestaat uit vijf bijeenkomsten. Tijdens de cursus leren de leerlingen presenteren, uitleg geven en hoe een spel te leiden. De Citytrainer Junior komt ook in aanraking met andere aspecten, zoals hoe een activiteit aan te passen aan de wensen en behoeften van de deelnemers. Dit oefent de Citytrainer Junior tijdens de bijeenkomsten door aan elkaar een spel te geven. De laatste bijeenkomst bestaat uit een ‘examen’ om de vaardigheid van de Citytrainer Junior op de proef te stellen.

Citytrainers Junior in de praktijk

Na het afronden van de cursus wordt de Citytrainer Junior op de eigen school actief. Als school kan je zelf bepalen hoe de Citytrainer Junior ingezet wordt, denk aan de pauzeactiviteiten, begeleiden bij sportdagen, naschoolse activiteiten of in de gymlessen/kleuterlessen. Natuurlijk kan de cursus ook bij jouw basisschool gegeven worden! In het filmpje hieronder legt sportcoach Jasper uit wat de cursus precies inhoudt!

 

NBS De Hoogakker is ook positief over de cursus: “Je ziet de leerlingen groeien in hun zelfvertrouwen, het vertrouwen in voor de groep staan, creativiteit, omgaan met anderen en snel kunnen schakelen. Citytrainer Junior draagt bij aan een bepaalde sfeer op school door de houding die ze uitdragen en wat ze organiseren.”

De leerkracht van OBS de Toermalijn vertelt: “De meeste groei bij de Citytrainer Junior zie je in het durven voor de groep te staan, de activiteit doen, het bedenken van een activiteit en het aanpassen als het niet loopt”.

In schooljaar 2018/2019 heeft er een onderzoek plaatsgevonden naar het effect van Citytrainer Junior in Breda. Bekijk hier de (positieve) resultaten!

Meer informatie

Basisscholen die meer informatie willen over de cursus Citytrainer Junior kunnen contact opnemen met Michel Verhagen via 076 – 52 33 555 of een mail sturen naar michel.verhagen@breda-actief.nl

Agenda