Middel 1

bredase beweegweek

Het doel van de Bredase Beweegweek is dat alle kinderen veel bewegen en vooral heel veel plezier maken. Tijdens deze week willen we iedereen nog een keer extra stimuleren om te bewegen. Alle kinderen krijgen binnen een week met verschillende en vooral vernieuwde sporten en trends te maken. De Bredase Beweegweek is een feestje voor iedere school!

Samenwerking met Fontys Sportkunde

De Bredase Beweegweek wordt ieder jaar door eerste jaar Fontys Sporthogeschool studenten georganiseerd. Er is een tweedejaars tutor die de eerstejaarsstudenten begeleidt. Samen met de sportcoach van Breda Actief vindt de afstemming met de basisschool plaats.

De Bredase Beweegweek kunnen we indelen in 6 domeinen waar binnen de activiteiten zullen plaatsvinden. De studenten bedenken zelf een thema, dit in overleg met de basisschool, waar alle activiteiten aan gekoppeld worden:

  • Opening Bredase Beweegweek
  • Verzorgen gymlessen
  • Extra beweegmoment
  • Sporten in de wijk
  • Pauzeactiviteit
  • Afsluiting Bredase Beweegweek

Doet jouw basisschool mee?

Ieder jaar mogen er vijf basisscholen meedoen. Dit jaar vindt de Beweegweek van 21 t/m 25 juni 2021 plaats. Wil je meedoen of meer informatie? Neem contact op met Pleuni via p.rijvers@breda-actief.nl of bel 076 523 35 55.

 

 

Agenda