Middel 1

bredase beweegweek

Het doel van de Bredase Beweegweek is dat alle kinderen veel bewegen en vooral heel veel plezier maken. Tijdens deze week willen we, op de geselecteerde scholen,  iedereen nog een keer extra stimuleren om te bewegen. Alle kinderen krijgen binnen een week met verschillende en vooral vernieuwde sporten en trends te maken. De Bredase Beweegweek is een feestje voor iedere school!

Samenwerking met Fontys Sportkunde

De Bredase Beweegweek wordt ieder jaar door eerste jaar Fontys Sporthogeschool studenten georganiseerd. Er is een tweedejaars tutor die de eerstejaarsstudenten begeleidt. In de voorbereiding en tijdens de week zelf. De gehele week wordt in samenwerking met de basisschool, schoolsportcoaches en wijksportcoaches georganiseerd.

De Bredase Beweegweek kunnen we indelen in 5 domeinen waar binnen de activiteiten zullen plaatsvinden. De studenten verzinnen een weekthema waar alle activiteiten raakvlakken mee hebben. Verder wordt er jaarlijks vanuit de gemeente Breda een thema vrijgegeven welke één dag terug moet komen.

  • Opening / aflsuiting Bredase Beweegweek
  • Bewegingsonderwijs van groep 1 t/m 8
  • Extra beweegmomenten tijdens de dag
  • Sporten in de wijk
  • Pauzeactiviteit

Doet jouw basisschool mee?

Ieder jaar worden er 5 scholen geselecteerd welke uitgekozen worden vanuit allerlei criteria. Wellicht zit jou school er volgend jaar bij en ben jij de gelukkige om een week lang te genieten van al het leuks wat er georganiseerd wordt!

Agenda