Ontdek
je talent

Middel 1

Ontdek je Talent is een nieuw naschools programma waaraan kinderen gedurende het schooljaar (in 4 blokken van 6 weken) aansluitend aan schooltijd kunnen deelnemen. De activiteiten zijn afwisselend en hebben verschillende thema’s, waarbij ze na 6 weken echt kunnen zeggen ‘iets’ geleerd te hebben. Het is dus veel meer dan alleen maar kennis maken met cultuur, sport, natuur en techniek.

Waarom Ontdek je Talent?

Het Bestuurlijk overleg Breda is in samenwerking met het IKC Brabantpark / Heusdenhout het initiatief Ontdek je Talent gestart. Het doel is om de brede ontwikkeling te stimuleren van kinderen uit deze wijk en/of naar school gaan op één van de drie basisscholen; Basisschool de Weilust, OBS de Tweesprong en Basisschool de Fontein.  Het IKC staat voor integraal kindercentrum en bestaat uit verschillende organisaties, basisscholen, kinderdagverblijven, BSO’s en andere partijen die invloed hebben op de brede ontwikkeling van het kind.

Het project, dat financieel ondersteund wordt door de Gemeente Breda, streeft ernaar dat alle kinderen uit de verschillende wijken, onafhankelijk van één van de drie basisscholen waarop ze zitten, met elkaar in contact komen en samen deelnemen aan verschillende sport-, cultuur-, natuur-, techniek-, sociale- en wetenschappelijke activiteiten.

Hoe gaat dit dan in zijn werk?

Ieder schooljaar bieden we in de wijk Brabantpark/Heusdenhout 4 blokken van 6 weken aan met een naschools programma op het gebied van sport-, cultuur-, natuur-, techniek-, sociale- en wetenschappelijke activiteiten. Daarin zoeken we personen of organisaties die uit de wijk Brabantpark/Heusdenhout komen en graag willen bijdragen aan de brede ontwikkeling van de kinderen uit deze wijken.

Een greep uit het aanbod van afgelopen jaar: reptielen verzorgen, judoën, capoeira, fotografie, Breda bakt, natuur avonturiers, freerunnen, theaterlessen, etc..

Bij het ontdek je talent programma zijn verschillende organisaties betrokken die ieder hun steentje bijdragen aan de brede ontwikkeling van het kind. Naast de drie basisscholen maken Edux Onderwijspartners, Brok, Breda Actief, Surplus Welzijn en de Nieuwe Veste het aanbod voor de kinderen mogelijk.

Is hier veel animo voor?

In de eerste 3 blokken van het schooljaar 2019/2020 hebben er al meer dan 250 kinderen deelgenomen aan de verschillende activiteiten. Het streven is om meer dan 10% van de kinderen (in totaal 750) elk blok mee te laten doen met het naschools programma.

Wil je meer informatie over dit project? Neem contact op met netwerkregisseur Mark de Brouwer via m.de.brouwer@breda-actief.nl of bel 076 523 3555.

Agenda