Middel 1

Pilots healthyLIFE succesvol afgerond

Een gezonde leefstijl is belangrijker dan ooit, voldoende bewegen is daar een belangrijk onderdeel van. Met dit in het achterhoofd en het motto ‘leren van de buren’ is Breda Actief een samenwerking aangegaan met healthyLIFE Limburg. Met als resultaat twee pilots healthyLIFE Breda die in februari 2022 succesvol zijn afgerond! Maar wat is healthyLIFE nou precies? En wat zijn onze ervaringen n.a.v. de afgeronde pilots? Lees het allemaal hieronder.

HealthyLIFE

HealthyLIFE is een gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) van twee jaar voor kwetsbare volwassenen met overgewicht/obesitas. De GLI is ontwikkelt in Limburg door Stichting Ecsplore, met als doel het bevorderen van een gezond(ere) leefstijl. De nieuwe leefstijl draagt bij aan een verbetering van kwaliteit van leven, zelfredzaamheid, betere gezondheid en langere participatie in de samenleving.

HealthyLIFE bestaat uit de volgende drie bouwstenen:

Leefstijlcoaching

Beweegcoaching

Positieve Gezondheid

De deelnemers worden tijdens groepssessies en individuele sessies begeleid op het gebied van o.a. gedrag, bewegen, voeding, ontspanning, stress en slaap.

Om deel te kunnen nemen aan healthyLIFE is een verwijzing van de huisarts of praktijkondersteuner nodig. Deelname is gratis en heeft geen invloed op het eigen risico van de deelnemer.

Pilots HealthyLIFE Breda

Al meerdere jaren bieden verschillende leefstijlcoaches in Breda het CooL-programma aan. Echter bleef de echte aandacht voor een van de belangrijkste componenten van een gezonde leefstijl uit: voldoende BEWEGEN! Zodoende hebben wij in samenwerking met leefstijlcoaches Lisette Bulle en Nathalie Saanen, Positieve Gezondheid en een beweegprogramma gekoppeld aan het Cool-programma. HealthyLIFE Breda was geboren!

In oktober 2021 zijn wij twee Bredase pilotgroepen gestart. Het beweegprogramma werd gefinancierd door gemeente Breda en het CooL-programma door zorgverzekeraar CZ. Vanuit Breda Actief hebben we ons eigen beweegprogramma ontwikkeld en uitgevoerd, gebaseerd op healthyLIFE Limburg.

Het beweegprogramma

Het beweegprogramma duurt 14 weken en start gelijk met het CooL-programma. Tijdens het beweegprogramma staan de volgende twee doelen centraal:

  • De deelnemers (weer) plezier laten ervaren tijdens het bewegen
  • De deelnemers begeleiden richting structureel beweegaanbod wat zij leuk vinden en wat bij hen past

Het beweegprogramma bestaat uit 3 hoofdelementen, met elk hun eigen invloed op bovenstaande doelen:

De beweegsessies

Elke week vindt er een beweegsessie van één uur plaats onder begeleiding van een beweegcoach. Tijdens de beweegsessies proberen de deelnemers gezamenlijk verschillende beweegvormen uit, denk aan; tennis, yoga, badminton en bootcamp. Elke deelnemer kan op een verantwoorde manier meedoen op zijn of haar eigen niveau, zodat iedereen plezier ervaart.

Verder krijgen de deelnemers tools aangereikt om tijdens het bewegen beter naar hun eigen lichaam te kunnen luisteren. Ze leren hoe ze hier zelf de intensiteit op aan kunnen passen; moet ik mijzelf meer uitdagen of heb ik wat meer (actieve) rust nodig? Eigen regie vanuit het gedachtegoed Positieve Gezondheid staat hierbij centraal.

De fitheidstest

Om de algehele fitheid en vooruitgang in kaart te brengen, worden er op 4 momenten een fitheidstest afgenomen. Aan het begin én aan het eind van het beweegprogramma, na 8 maanden en na 2 jaar. Tijdens de testen worden de lenigheid, kracht, valrisico en conditie gemeten.

De resultaten van de fitheidstest zijn geen rapportcijfer en worden niet vergeleken met de normtabellen. De resultaten worden puur gebruikt om de vooruitgang inzichtelijk te maken voor de deelnemers zelf. De deelnemer kan hier zelf een oordeel aan hangen en mag zelf beslissen wat dit voor invloed heeft op zijn/haar actieplan; zo doorgaan of het aanpassen.

De individuele beweegcoaching

Tijdens het beweegprogramma heeft elke deelnemer twee individuele gesprekken met de beweegcoach. Samen bespreken ze o.a. welke beweegvorm de deelnemer leuk vindt, wat eventuele drempels zijn en wat/hij nodig heeft om structureel te blijven bewegen. Daarnaast worden persoonlijke doelen en/of een actieplan opgesteld.

De effecten van healthyLIFE Breda/het beweegprogramma:

In Limburg draait healthyLIFE al enkele jaren, met wetenschappelijk bewezen effecten. Inmiddels zijn de Bredase pilots ook afgerond, met positieve resultaten en ervaringen.

Uit de fitheidtesten van week 1 en week 14 blijkt dat 3 op de 4 deelnemers zijn of haar conditie heeft verbeterd, met een gemiddelde toename van 15,3%. Ook hebben 3 op de 4 deelnemers hun algehele kracht verbeterd. Zij laten hierbij een gemiddelde toename zien van 8,3%.

Cijfers over de lichamelijke vooruitgang zeggen natuurlijk niet alles. Daarom hebben we ook een anonieme enquête afgenomen om te kijken hoe tevreden de deelnemers zijn over het beweegprogramma en wat het voor hen heeft opgeleverd. Hieruit blijkt dat merendeel van de deelnemers een beweegvorm heeft gevonden die bij hem/haar past en een enkeling nog zoekende is. Daarnaast heeft het beweegprogramma meerdere mensen gemotiveerd om thuis kracht-/balansoefeningen te doen. Ook geeft een deelnemer aan dat de persoonlijke begeleiding ervoor gezorgd heeft dat hij/zij niet over zijn/haar eigen grenzen is gegaan. And last but not least; alle deelnemers geven aan dat de combinatie tussen de beweeglessen en de individuele beweegcoaching van meerwaarde geweest is voor hen.

“Jullie hebben mij van de bank af gekregen en weer in beweging gebracht!”

Diana Braspenning, deelnemer healthyLIFE Breda

Meerwaarde van healthyLIFE t.o.v. alleen CooL-programma:

Maar wat is nu de meerwaarde van healthyLIFE t.o.v. het CooL-programma? Leefstijlcoaches Lisette Bulle en Nathalie Saanen zeggen hier het volgende over:

“Door het beweegprogramma zie je deelnemers van CooL letterlijk en figuurlijk in beweging komen. Er is meer binding tussen de deelnemers en je ziet ook dat ze elkaar buiten het programma meer op gaan zoeken en contact hebben. Een supermooie toevoeging waardoor het vertrouwen in eigen kunnen direct toeneemt en de eerste stap naar een gezonde leefstijl gelijk in gang is gezet!”

Lisette Bulle, leefstijlcoach

“Zo waardevol om te zien dat de deelnemers het niet alleen heel prettig vinden om samen te sporten, maar juist ook de verbinding die onderling ontstaat wat direct invloed heeft ook op de bijeenkomsten van CooL. Ik kan niets anders zeggen dan dat het bewegen absoluut van toegevoegde waarde is!”

Nathalie Saanen, leefstijlcoach, leefstijlcoach

 

Zo kan er geconcludeerd worden dat healthyLIFE Breda niet alleen mensen in beweging brengt, maar het ook de onderlinge contacten en het groepsgevoel versterkt. Een echte win-win situatie dus, voor deelnemers én leefstijlcoaches.

En nu?

Inmiddels werken we nauw samen met meerdere leefstijlcoaches van Huisartsen Zorggroep Breda en van Het Huisartsenteam. De volgende beweeggroepen staan dan ook al te trappelen om te beginnen!

Meer weten?

Wil jij meer weten over healthyLIFE Breda? Neem dan contact op met beweegcoach Rianne Wierda via rianne.wierda@breda-actief.nl of 088-2501312

Agenda