Middel 1

Breda Actief start met meten van motorische ontwikkeling van kinderen

Vanaf het nieuwe schooljaar starten onze sportcoaches met het afnemen van de MQ Scan op de basisscholen waar Breda Actief is. De MQ Scan is een motorische test waarbij de sportcoach snel een beeld krijgt wat het motorisch niveau van kinderen is. De scan bestaat uit een beweegbaan die de leerlingen zo snel en goed mogelijk moeten afleggen. Je meet door middel van een app, waardoor je in één gymles de MQ scan kan afnemen.

Breda Actief start met het afnemen van de MQ-scan, omdat ze steeds vaker de vraag krijgt om kinderen te beoordelen tijdens de lessen bewegingsonderwijs. De resultaten uit de MQ Scan kunnen worden gebruikt voor het rapport. “Wij zijn van mening dat je kinderen moet volgen in plaats van beoordelen. Na verloop van tijd kan je zien of kinderen de gewenste leercurve maken”, aldus sportconsulent Pleuni Rijvers.

In mei 2019 heeft de pilotfase plaatsgevonden. Deze is positief ondervonden en daarom wordt er dit nieuwe schooljaar met de MQ Scan gestart. De Scan wordt gemeentebreed ingezet. Daardoor krijgt Breda Actief goed inzicht in het motorisch niveau van alle kinderen in Breda. Zo kunnen we tijdig signaleren en eventueel passende interventies doen. We kunnen ook bewuste keuzes maken om ons te richten op bepaalde scholen/wijken. de motorische vaardigheden van de kinderen in beeld te brengen.

Vanaf deze week starten we op de volgende scholen: De Fontein, De Springplank, Het Noorderlicht, De Tweesprong, De Wildert, Winford, De Klokkebei, De Rietvink en De Toermalijn.

Agenda