Middel 1

Breda actief leert verder

Deze maand starten onze school- en wijksportcoaches met de ASM-opleiding in Breda. Ook docenten van Curio Sport en bewegen en sportcoaches van Deltalent sluiten aan. Zo kan ASM breed worden ingezet door heel Breda!

Athletic Skills Model
Het Athletic Skills Model (ASM) streeft naar een optimale breedmotorische ontwikkeling voor iedereen. Het model is gericht op variatie en veelzijdigheid, het koppelt spel en plezier aan de ontwikkeling van motorische vaardigheden en heeft daarbij aandacht voor gezondheid, welzijn en talentontwikkeling. 

Praktijk
Sportcoach Obie heeft de opleiding samen met drie andere sportcoaches al afgerond. Daarna is hij samen met een aantal collega’s begonnen met het schrijven van het plan om breedmotorische ontwikkeling stad breed te gaan inzetten. Dit plan moet kunnen worden ingezet in het bewegingsonderwijs, maar het moet ook toepasbaar zijn tijdens wijksport of talentontwikkeling. “Ik vind het ontzettend interessant om de theorie in de praktijk te gaan implementeren,” zo legt hij uit.

Agenda